بایگانی‌های رزمه علمي و تخصصي | وبسايت دکتر محمد فرجی مهماندار

رزومه علمی- تخصصی دکتر محمد فرجی مهماندار

رزومه علمی- تخصصی دکتر محمد فرجی مهماندار

نام و نام خانوادگی: محمد فرجی مهماندار سمت : عضو هیات علمی گروه کامپیوتر و فن آوری اطلاعات سوابق تحصیلی : دکترای تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه تهران کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه خوارزمی زمینه های...

ادامه مطلب