بایگانی‌های رزمه علمي و تخصصي | وبسايت رسمی محمد فرجی مهماندار

رزومه علمی- تخصصی مهندس محمد فرجی مهماندار

رزومه علمی- تخصصی مهندس محمد فرجی مهماندار

نام و نام خانوادگی: محمد فرجی مهماندار آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه تهران ، دانشجوی دکترای تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد اسلامی مدیر گروه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند مدرس دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی  

ادامه مطلب