قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی

تاریخ انتشار : 23 جولای 2014

دانشجوی عزیز با سلام

در خصوص درس کارآموزی نکات زیر را رعایت فرمایید :

۱- لطفا تلفن و آدرس محل کارآموزی به همراه سرپرست و روزهای حضور خود رابه آدرس درس karamozi@cfsco.ir ایمیل نمایید.

۲- در خصوص گزارش کار ومستندات تحویلی درس کارآموزی باید به ازای هر ۸۰ ساعت یک گزارش کار کامل از فعالیت های انجام شده طی فرمت مناسب دانشگاه به آدرس درس  karamozi@cfsco.ir ایمیل نمایید.

۳- بیشترین تاکید درکارآموزی، تهیه گزارش مناسب در خصوص کار انجام شده است. این گزارش باید بر اساس آموخته های دانشجو در درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی تهیه گردد. گزارش باید حدود ۶۰ تا ۸۰ صفحه با فونت ۱۴ نازنین و شامل عنوان، مقدمه ، پیشگفتار، فهرست، فصل بندی، و نتیجه گیری و مراجع و منابع مورد استفاده باشد. هدف اصلی ، تمرین عملی دانشجو برای نوشتن گزارش کار بصورت دقیق مهندسی می باشد.

۴- دانشجو می تواند بعد از بررسی گزارش کارآموزی توسط استاد و ارزیابی آن، گزارش نهایی شده کار آموزی خود را از استاد راهنمای خود دریافت و نزد خود نگهداری نماید.  

دانلود فرم های مورد نیاز کارآموزی :

                                      

 دانلود فرم گزارش پیشرفت کارآموزی

 دانلود فرم ارزیابی کارآموزی