قابل توجه دانشجویان درس پروژه

قابل توجه دانشجویان درس پروژه

تاریخ انتشار : 26 جولای 2014

اقدامات لازم برای اخذ پروژه :

دانشجويان موظفند، فرم پیشنهاد پروژه (پروپزال) مورد نظر را تا تاريخ تعیین شده از طرف گروه، در فرم فرم پیشنهاد پروژه که نمونه آن در زیر آمده ، تايپ  نموده با اخذ امضاء از استاد راهنما به گروه تحويل نمايند.

چند مورد از ابهاماتی که در تعریف بسیاری از پروژه های دانشجویان دیده می شد اشاره می گردد, خواهشمند است موارد زیر لحاظ شوند:

درتعریف تمامی پروژه هایی که صرفا بار پیاده سازی دارند موارد زیر لحاظ گردد.

a.   پروژه ها حتما باید مبتنی بر وب باشد.

b.   در خروجی پروژه حداقل مستندات و مدلهای زیر علاوه بر خود سیستم پیاده سـازی شده صریحا ذکر شود.

 i.      Vision document  

 ii.      Use case diagram 

 iii.      Class diagram

 iv.      Sequence or collaboration diagram

 v.      ER diagram 

مراحل دفاع از پروژه پایانی :

  •  دانلود فرم در خواست دفاع از پروژه پایانی(پایان نامه) و تکمیل آن
  • دانلود فرم های چک ليست کنترل کيفيت ظاهري پايان‌نامه
  •  اخذ امضا تایید درخواست دفاع وچک لیست از استاد راهنما مبنی بر امادگی دانشجو برای دفاع
  • تحویل فرم تایید شده به دفترگروه جهت تعیین استاد داور (ارائه مستندات به گروه لازم نمی باشد.)
  • آماده کردن مستندات  برای روز دفاع

جدول زمانبندی دفاع بر مبنای نیمسال اخذ پروژه

زمان اخذ پروژه

نیمسال اول

تاریخ تحویل فرم در خواست دفاع و چک لیست

 بهمن

تاریخ ارائه پروژه

تاریخ تحویل فرم در خواست دفاع و چک لیست

اردیبهشت

تاریخ ارائه پروژه

تاریخ تحویل فرم در خواست دفاع و چک لیست

مرداد

تاریخ ارائه پروژه

نیمسال دوم

تاریخ تحویل فرم در خواست دفاع و چک لیست

اردیبهشت

تاریخ ارائه پروژه

تاریخ تحویل فرم در خواست دفاع و چک لیست

مرداد

تاریخ ارائه پروژه

تاریخ تحویل فرم در خواست دفاع و چک لیست

آذر

تاریخ ارائه پروژه

تابستان

تاریخ تحویل فرم در خواست دفاع و چک لیست

آذر

تاریخ ارائه پروژه

تاریخ تحویل فرم در خواست دفاع و چک لیست

بهمن

تاریخ ارائه پروژه

تاریخ دقیق ارائه فرم درخواست دفاع و ارائه پروژه حداکثر اول ماه های قید شده اعلام خواهد شد.

 **لازم بذکر است دانشجویانی که قرار است در موعد مقرر از پروژه خود دفاع کنند خلاصه ای از پروژه خود را با مشورت استاد راهنما بصورت فایل power pointدر آورده و در جلسه دفاع ارایه نمایند. مدت جلسه دفاع ۳۰ دقیقه است که ۲۰ دقیقه آن مختص به ارایه دانشجو است و ۱۰ دقیقه آن مختص سوال و جواب حضار و استاد داور است.

بخش هاي پايان نامه و ترتيب آنها

       پايان نامه هايي که به کتابخانه مرکزي دانشگاه تحويل مي گردد، بايد حاوي بخش هاي نامبرده زير باشد. اين بخش ها بايستي به ترتيب ذکر شده، در زير تنظيم و تهيه شده  باشند.

v     صفحه عنوان (پيوست ۱)

v     صفحه بسم الله (اختياري)

v     صفحه اهدا يا تقديم (اختياري)

v     پيشگفتار  (اختياري)

v     صفحه تقدير و تشکر (اختياري)

v     فهرست مطالب: شامل عناوين اصلي و فرعي فصل ها، عنوان کتابنامه (فهرست مأخذ) و عناوين پيوست ها

v     چکيده فارسي (حداکثر ۳۰۰ واژه به همراه ۴ تا ۷ کليدواژه)

v     فهرست جدول ها (در صورت وجود)

v     فهرست شکل ها  (در صورت وجود)

v     فهرست علايم و اختصارات (در صورت وجود)

v     متن اصلي

v     منابع و مأخذ

v     واژه نامه (اختياري)

v     پيوست ها (در صورت وجود)

v     چکيده لاتين (Abstract)  به همراه کليد واژه هاي لاتين (اختیاری)

v     صفحه عنوان انگليسي

شيوه نگارش پایان نامه

آيين نگارش پايان نامه بايد مطابق اصول درس شیوه ارائه مطالب علمی وفنی  باشد. همچنين قواعد و مشخصات تصريح شده در اين دستورالعمل بايد رعايت شود.

۱٫    کاغذ و چاپ: کليه قسمتهاي پايان نامه بايد روي کاغذ سفيد مرغوب تايپ گردد. ابعاد کاغذ ۷/۲۹*۲۱ (کاغذ A4) مي باشد. تمامي متن ها روي کاغذ يک رو تايپ شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامي متن يکنواخت(justify) و با فونت نازنين ۱۴ نازک مي باشد. اندازه فونتها در سرفصلها نازنين ۱۶ درشت ، زيربخش ها نازنين ۱۴  درشت  و متن اصلي نازنين ۱۴ نازک می باشد .

۲٫ فاصله گذاري و حاشيه بندي: فاصله سطرها در تمامي پايان نامه برابر ۵/۱ سانتي متر است، اما فاصله سطرها در چکيده برابر ۱ سانتي متر معادل singleدر WORDمي باشد. حاشيه سمت راست و بالا مساوي ۳ سانتي متر و حاشيه سمت چپ و پايين برابر ۵/۲ سانتي متر مي باشد. اين حاشيه ها بايد در سرتاسر پايان نامه رعايت شود. در صورتي که در برخي موارد اندازه شکل ها يا جدول ها بزرگتر از فضاي داخل حاشيه ها باشد، با کوچک کردن آنها و يا با استفاده از کاغذ A3(بصورت تاخورده) حاشيه رعايت مي گردد.

۳٫ شماره گذاري: شماره صفحات آغازين (از اول پايان نامه تا اول متن اصلي) حروف مانندالف،ب و یا I,II,III…(اولين صفحه يعني صفحه عنوان و صفحه بسم ا… بدون شماره تايپ مي گردد) نوشته مي شوند. تمامي صفحات متن اصلي که از مقدمه يا فصل نخست شروع مي شود، بايد شماره گذاري شوند. شماره گذاري صفحات شامل صفحه هاي محتوي شکل، جدول، منابع و پيوست نيز مي گردد.

v     شماره صفحه در پايين و در وسط قرار مي گيرد. فاصله شماره صفحه در حدود ۵/۱ سانتي متر از لبه پايين است.

v     بخش ها و زيربخش ها به عدد شماره گذاري مي شوند، بطوري که شماره فصل در سمت راست و شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:

۳-۲-۴٫ بيان کننده زيربخش ۴ از بخش ۲ از فصل ۳ است. 

۳-۲-۴-۱٫ بيان کننده زيربخش ۱ از بخش ۴ از بخش ۲ از فصل ۳ است.

۴٫ جدول ها و شکل ها: تمامي شکل ها (تصويرها، نمودارها، منحني ها) و جدول ها بايد با کيفيت مناسب تهيه شوند. به گونه اي که کپي تهيه شده از آنها از وضوح کافي برخوردار باشد. تمامي شکل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاري شوند، مثلأ براي جدول هاي فصل ۲، جدول ۲-۱ و ۲-۲ و…، براي جدول هاي فصل ۳، جدول ۳-۱ و ۳-۲ و …ذکر شود. عنوان جدول ها در بالاي آنها و عنوان شکل ها در زير آنها ذکر مي گردد.

چنانچه جدول يا شکلي از مرجعي آورده شده است، مرجع در عنوان جدول يا شکل ذکر مي گردد. همچنين لازم است به کليه شکل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.

۵٫ پانويس يا زيرنويس: در صورتي که يک عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح را مي توان بصورت زيرنويس در همان صفحه ارائه نمود. در اين صورت عبارت يا واژه توسط شماره اي که بصورت کوچک در بالا و سمت چپ آن تايپ مي شود و در زيرنويس، توضيح مربوط به آن شماره ارائه مي شود. قلم مورد استفاده در زيرنويس مي تواند با قلم متن اصلي متفاوت باشد.

۶٫ درج لغات لاتين در متن فارسي: همه نام هاي لاتين در صورت داشتن معادل فارسی در متن به خط فارسي و در پانويس به لاتين (يا به خط اصلي) با فونت Times New Romanنوشته مي شود.

۷٫ روابط رياضي و فرمول ها: فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتيبي که در متن ميآيند، در داخل پرانتز به عدد شماره گذاري مي شوند، به طوري که شماره فصل در سمت راست و شماره فرمول بعد از آن آورده مي شود.

۸٫ نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و مأخذ: لازم است در متن به کليه منابعي که مورد استفاده قرار مي گيرد، اشاره شود. چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبي نقل شود، بلافاصله پس از خاتمه جمله کروشه اي باز مي شود و مرجع ذکر مي گردد مانند ]۲[. نحوه ارجاع در متن به يکي از دو روش زير مي باشد:

·         مراجع به ترتيبي که در متن ميآيند شماره گذاري مي شوند. در اين روش مراجع به ترتيب شماره در فهرست منابع و مأخذ ذکر خواهد شد.         

·      ذکر منبع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار آن مي باشد.

۹٫ مشخصات جلد پايان نامه:

– جنس جلد از مقوا با ضخامت ۲ تا ۳ ميليمتر  با روکش چرم مصنوعي (گالينگور) مي باشد .

– رنگ جلد  سورمه ای مي باشد.

– قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع کاغذ است.

– نوشته هاي روي جلد بصورت زرکوب چاپ ميگردد.

– در قسمت عطف، عنوان پايان نامه، نام نويسنده و سال نوشته و زرکوب مي شود.

نکته قابل توجه:

مشخصات نسخه الکترونيکي پايان نامه:

۱-  دانشجو موظف است علاوه بر يک نسخه چاپي از پايان نامه خود، يک نسخه الکترونيکي شامل متن کامل پايان نامه و عينا منطبق با نسخه چاپي نهايي که هيات داوران آن را تاييد کرده اند،  به کتابخانه مرکزي تحويل دهند.

۲- متن کامل پايان نامه  بصورت يک فايل کامل در قالب فرمت  pdfو يک فايل کامل در قالب فرمت ويرايشگر Wordبر روي يک CDباشد.

**پروژه هایی که شامل پیاده سازی می باشند می بایست کد های برنامه فقط در cd  ارائه شود به عبارت دیگر از درج کد ها در نسخه صحافی و پیوستهای آن خودداری شود.

۳- پايان نامه هايي که در قالب ديگر غير از wordمثل Farsi Texتهيه مي شود، فايل اصلي به همراه فايل pdfتهيه شده و تحويل شود.

دانلود فرم های مورد نیاز جهت دفاع پروژه :

دانلود فرم درخواست دفاع از پروژه

دانلود فرم چک لیست پروژه  

دانلود فرم ارزیابی پروژه