دوره های آموزشی Oracle

دوره های آموزشی Oracle

تاریخ انتشار : 21 جولای 2014

پایگاه داده‌ اوراکل (Oracle Database)  در صنعت کامپیوتر به مجموعه‌ای از اطلاعات گفته می‌شود که توسط «سامانه مدیریت پایگاه داده‌های اوراکل» اداره می‌شوند. اوراکل پایگاه داده ی توزیع شده‌ای است که با سیستم عاملهای متفاوتی می تواند کار کند. اوراکل بزرگترین برنامه ساخت پایگاه داده و بانک اطلاعاتی می باشد. این برنامه نسبت به برنامه هایی مانند Accessو SQL Serverخیلی قویتر است و برای اطلاعات با حجم بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. سایت گوگل از این برنامه برای نگهداری اطلاعات سایت ها و کاربران استفاده می کند.

عناوین دوره های برگزاری عبارتند از :

Introduction to  Oracle  SQL & PL/SQL

Oracle Administration Workshop1,2

سرفصل دوره آموزشی Introduction to Oracle SQL & PL/SQL

مدت دوره:۴۰ ساعت

پيشنياز:آشنايی با مفاهيم و روشهای پردازش داده ها

خلاصه:

در این دوره دانشجویان با مفهوم بانک‌های اطلاعاتی رابطه‌ای (Relational Databases) آشنا خواهند شد و با به دست آوردن مهارت‌های پایه‌ای SQLمی‌آموزند که چگونه اطلاعات را سازماندهی و در بانک اطلاعاتی ذخیره نموده و برحسب نیاز بازیابی کنند.

همچنین این دوره دانشجویان را با زبان PL/SQLو قابلیت‌های آن آشنا می‌کند. دانشجویان نحوه ایجاد روال‌ها و رویه‌های PL/SQLو چگونگی به اشتراک گذاشتن آنها بین فرم‌ها، گزارشات و نرم‌افزارهای کاربردی مختلف را فرا خواهند گرفت.

سرفصل دوره: 

Introducing Oracle Database

Retrieving Data Using the SQL SELECT Statement

Restricting and Sorting Data

Using Single-Row Functions to Customize Output

Using Conversion Functions and Conditional Expressions

Reporting Aggregated Data Using the Group Functions

Displaying Data from Multiple Tables Using Joins

Using Sub-queries to Solve Queries

Using the SET Operators

Manipulating Data

Using DDL Statements to Create and Manage Tables

Introduction to PL/SQL

Declaring PL/SQL Identifiers

Writing Executable Statements

Interacting with the Oracle Server

Writing Control Structures

Working with Composite Data Types

Using Cursors

Handling Exceptions

Creating Stored Procedures and Functions 

سرفصل دوره آموزشی Oracle Administration Workshop 1&2

مدت دوره:۴۰ ساعت

پيشنياز:Introduction to Oracle SQL & PL/SQL

خلاصه:

این دوره برای افرادی در نظر گرفته شده که تمایل به مدیریت بانک اطلاعاتی اوراکل دارند. این دوره شامل اوراکل ورکشاپ ۱و ۲ می باشد.۴۰ ساعت دوره + ۵ ساعت تجربه پروژه به صورت رایگان (عنوان پروژه: پیاده سازی پایگاه داده سیستم پرسنلی سازمان ) که دانشجویان به صورت کاملا عملی پروژه را انجام می دهند.

سرفصلهای دوره :

  * مفاهیم بنیادی بانک اطلاعاتی (نرمال سازی، ERD)

  * معماری بانک اطلاعاتی اوراکل، Oracle Architecture

  * نصب و راه اندازی اوراکل، Installing the Oracle Database Software

  * ساخت بانک اطلاعاتی، Creating an Oracle Database

  * مدیریت نمونه، Managing the Oracle Instance

  * محیط گرافیکی SQL-Developer

  * زبان  SQL

  * معماری ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات در اوراکل، Managing Database Storage Structures

  * مدیریت کاربران، Administering User Security

  * مدیریت اشیا، Managing Schema Objects

  * مفاهیم پیشرفته مربوط به Index، Sequence، Partitionو…

Export  * و Importدر بانک اطلاعاتی

Backup  * گیری بواسطه RMAN

  * محیط Enterprise Manager

  * بازیابی اطلاعات بدون استفاده از Backupبا استفاده از Flash Back

  * برنامه نویسی در اوراکل با استفاده از PL-SQL

  * مفاهیم مربوط به Tunningاوراکل