رزومه علمی

رزومه علمی

تاریخ انتشار : 11 ژانویه 2019

نام و نام خانوادگی: محمد فرجی مهماندار

سمت : عضو هیات علمی گروه کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه تهران

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه خوارزمی

زمینه های تخصصی و پژوهشی:

  • پایگاه داده ها و کلان داده ها
  • الگوریتم ها
  • پردازش تکاملی و تکنیک های بهینه سازی
  • اینترنت اشیا
  • رایانش ابری و رایانش مه
  • یادگیری ماشین