بایگانی‌های کتاب‌ها | وبسايت دکتر محمد فرجی مهماندار

ترجمه وتالیف کتاب مفاهیم اساسی بانک اطلاعاتی رابطه ای

ترجمه وتالیف کتاب مفاهیم اساسی بانک اطلاعاتی رابطه ای

درس اصول و طراحي پايگاه داده‌ها، مفاهيم نظري وكاربردي پايگاههاي داده رابطه‌اي را معرفي مي‌كند وجنبه‌هاي ترميم، همزماني، امنيت و تماميت و جامعيت سيستمهاي پايگاه داده را بطور خاص مورد بحث قرار مي‌دهد. دانشجويان با گذراندن اين درس قادر خواهند بود شماي كلي معماري پايگاه داده‌ها را طرح‌ريزي نمايند. اين...

ادامه مطلب